Over mij

suzannevanhorssen

Tijdens mijn werk als uitvaartonderneemster, vanaf oktober 1995, heb ik mij bezig gehouden met manieren van afscheid nemen, met oude rituelen die weer afgestoft werden, met mensen die dood gingen en met hun nabestaanden. Ik heb verdrietige momenten gevoeld, regelmatig versteld gestaan, prachtige verhalen gehoord, mensen in verbinding met elkaar gezien vanwege het samen dragen van de pijn van het afscheid. Ik voelde mij ten diepste verbonden met het menselijk bestaan. Ik ontmoette nabestaanden die op zoek waren naar verdieping en bezinning in de dagen rondom de uitvaart. Die zoektocht begreep ik. Vanuit de behoefte me te verdiepen in onze traditie vanuit religie en de veranderingen hierin, zeker als het gaat om uitvaartrituelen, ben ik vier jaar theologie gaan studeren aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik in 2013 mijn Bachelor Theology (BTh) behaald. In deze zoektocht heb ik niet de zekerheid gevonden dat er een God bestaat. Wel dat het de moeite waard is om met troostende teksten en met rituelen die er toe doen, een warme bedding te maken waarin het verhaal van de overleden mens gelegd kan worden.Halverwege mijn studie heb ik mijn bedrijf Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding overgedragen aan Vincent en Wilma Tromp. Ik voelde dat ik ruimte moest maken voor de ritueelbegeleidingskant die bij uitvaarten een steeds belangrijkere rol gaat spelen. In 2011 ben ik mijn eigen praktijk begonnen, Suzanne van Horssen Rituelen, toegespitst op afscheidsrituelen. Later is deze naam veranderd in Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding.
Met aandacht en betrokkenheid, warmte en soms ook met humor, maak ik samen met nabestaanden een afscheidsceremonie passend bij de overledene én de nabestaanden. Dit kan zijn vanuit een humanistische visie maar ook vanuit een geloofs- of spirituele traditie. Ik heb het gevoel dat ik hierin al mijn levenservaring, levenswijsheid en uitvaartervaring kwijt kan.

Babyuitvaarten begeleid ik, in samenspraak met ouders, vaak vanaf de zijlijn. De afscheidsceremonie is een samenvallen van kennis maken, begroeten en meteen ook weer afscheid nemen van de overleden baby.

Vanaf januari 2014 ben ik docent bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle, waar ik enthousiaste mensen opleid tot uitvaartbegeleider. Op die manier kan ik mijn jarenlange ervaring in het uitvaartvak doorgeven aan een volgende generatie. Daarnaast geef ik verdiepingsdagen voor uitvaart-en ritueelbegeleiders met betrekking tot teksten schrijven en rituelen inpassen.

Suzanne van Horssen

Foto: Chris Laheij

Zou het kunnen dat er twee soorten licht bestaan, ‘gewoon’ daglicht en spiritueel licht ?

Lisette Thooft