Privacyverklaring

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding, gevestigd aan Prof. Cornelissenstraat 35, 6524 PG Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.ritueelbegeleiding.nl

Adres: Prof. Cornelissenstraat 35, 6524 PG Nijmegen

Telefoon: +316 25405945

KvK: 52639223

F.A.I.M. van Horssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding. Zij is te bereiken via info@ritueelbegeleiding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, o.a. via het invullen van het contactformulier op de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ritueelbegeleiding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Daarnaast kan Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

http Cookie; een stukje gegeven dat gebruikt wordt om te onthouden wat een gebruiker heeft gedaan op vorige pagina’s en interacties bij te houden op de website. Vervaltijd: geen.

Google Analytics; de Google Analytics cookie wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren. Vervaltijd: 2 jaar.

_cfduid; de Cloudflare cookie wordt gebruikt om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Vervaltijd: 1 jaar.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ritueelbegeleiding.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google:

Om uw gegevens te beschermen is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, is de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden Google Analytics-cookies niet gebruik in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ritueelbegeleiding.nl